top of page

Adam Kratochvíl

Adam Kratochvíl se narodil 22. 9. 1995 a od malička společně se svou rodinou žije v Ostravě – Hošťálkovicích. Ve dvou letech mu byla diagnostikována Spinální svalová atrofie II. typu. V té době byla diagnostika i léčba onemocnění na počátku. Rodiče se tak s touto novou skutečností museli vypořádat sami. Maminka s Adamem zůstala doma a poskytovala Adamovi nejen potřebnou péči, ale také nutnou rehabilitaci. Následně rodiče Adama integrovali do běžného vzdělávacího systému – od mateřské školy se Adam pohyboval mezi „zdravými“ dětmi.


Postupující onemocnění zařídilo, že Adam objíždí svět na elektrickém vozíku a je odkázán na 24hodinovou péči okolí. Díky osobní asistenci, kterou mu poskytuje Centrum pro rodinu a sociální péči, žije samostatným a svobodným životem. Právě osobní asistence v kombinaci s rodinou mu zajišťuje potřebnou péči. I přes omezení, která z jeho nemoci vyplývají, žije aktivním životem. Velkým pomocníkem mu je speciálně upravené auto, které mu pomáhá dopravit se z místa na místo i v době nemoci. Náklady na kompenzační

pomůcky, rehabilitace a osobní asistenci tvoří každý rok nemalou částku a některé z potřebných pomůcek jsou pro Adama bez finanční pomoci nedosažitelné

.
V současnosti Adam dokončuje magisterské studium. V rodných Hošťálkovicích založil obecní zpravodaj a v minulém období se stal zastupitelem obce. V obci také uspořádal integrativní turnaj v Boccie s cílem nejen osvěty tohoto sportu, ale také propojit spolky a složky napříč generacemi. Je aktivním členem pacientské organizace SMÁci. Spolu se svými přáteli založil v roce 2018 spolek Ekvilibro z. s., který vznikl za účelem vzdělávacích a osvětových aktivit, podpory rovných příležitostí a prevence krizových situací. Ty často nastávají kvůli předsudkům, které vůči lidem se zdravotním postižením jsou. V životě je pro něho důležité být nejen aktivní, ale vracet společnosti to, co mu bylo dáno. Do budoucna by rád Adam zajistil zázemí pro ostatní lidi se zdravotním postižením.

jak pomoci?

Pokud Vás příběh Adama Kratochvíla zaujal, můžete se o něm dozvědět více na jejích webových stránkách, přispět libovolnou částkou na transparentní účet nebo se osobně zúčastnit Galavečera na Draka

Transparentní účet

225539082/0600

Variabilní symbol: 2023

zdenda.jpg
  • Facebook - Bílý kruh
bottom of page